• A MEGISMERÉS HATÁRAI

  Freund Tamás szerint a léleknek azt a kapuját, amely képes befogadni a művészi alkotásokat, csak neveléssel, oktatással lehet tágra nyitni. A fiatalkori agy szivacsként fogja fel az információt, hogy elraktározza és a kellő pillanatban előhívja. Az agykutató üzenete az, hogy nemcsak szakembert, hanem elsősorban embert kell nevelnünk. Embert, akinek lelke nyitott a művészetre, amelyben a Platon által megfogalmazott esztétikum a szép, az igaz és a jó jelen van. Mi, természettudósok viszont az igazat keressük a teremtett világban. Freund Tamásban, a világhírű tudósban megvan az a képesség - irigylem is érte -, hogy az igaz mellett a szépet is keresi, sőt megtalálja. Minden nemzet állít maga elé példaképeket. Ez nagyon fontos része az egészséges nemzeti öntudatnak. Freund Tamás agykutató, akinek életpályáról szól ez a könyv, ilyen követendő példakép.
 • KATEDRA ÉS FOSZFOR

  Az e könyvet olvasó érdeklődő nem csak a Műegyetem szervezeti történetével, hanem egy híres „történelmi” magyar család, a Keglevichek történelmi szerepével is megismerkedhet. A könyv ugyanis az író interjúi alapján Keglevich György professzor életét és munkásságát mutatja be. Keglevich György a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék (amely a Szerves Kémia Tanszék és a Szerves Kémiai Technológia Tanszék egyesítésével jött létre) tanszékvezető egyetemi tanára.
 • A FASORI GIMNÁZIUMTÓL A MŰEGYETEMIG

  Liptay György életútja
 • ORA ET LABORA

  Maróth Miklós életpályája
 • A KUTATÁS KALAND

  Életút-Beszélgetések Beck Mihállyal
 • ÚJ IPARÁG A SEMMIBŐL

  Silberer Vera tudományos újságíró, szerkesztő interjúkat készít Nagy József Professzor Úrral életpályájáról. Ezek a beszélgetések képezik a könyv tárgyát, melyek megszerkesztett formában jelennek meg a tervezett könyvben. Mint ismeretes, Nagy professzor már egyetemi hallgató korától kezdődően a mai napig a szilikon kémiával foglalkozik, és már a 70-es években létrehozta a szilikon implantátumokat gyártó laboratóriumot, mely termékek a traumatológia, urológia, plasztika fül-orr-gégészet területeken különböző kórházakban kerültek felhasználásra. Kutatásai alapján sikerült hazánkba új ipart teremteni.Munkásságát 1953-ben Kossuth Díjjal, 1991-ben Eötvös Díjjal ismerték el.
 • A Boldogító Tudás

  Kevés embernek adatik meg, hogy életpályáját túlzó önértékeléstől mentesen, vagy ellenkezőleg, rezignáltság nélkül foglalja össze. Ha csak azt az egyszerű kérdést vesszük, hogy miképpen lesz valakiből tudós, máris érezzük, hogy bölcsességre találni nagy ajándék...
 • A Nobel-díjra érdemes taxisofőr

  Érdekel-e, hogy egy Nobel-díjra érdemes kutató hogyan lett taxisofőr Amerikában? Tudtad-e, hogy a világ legdrágább kávéja a cibet macska potyadéka? Hallottál-e a chilipaprika és az ízcsípősségi világrangsorról?
 • Elveimhez híven, konokul

  A könyv hiteles korrajzot ad a szerző pályafutásának tükrében, a XX. század második felében és a jelen évszázad első évtizedében a kémia helyzetéről. Hitelessége abból adódik, hogy a szerző a kémiai élet szinte minden területén dolgozott, egy kutatóintézetben kezdte tevékenységét, majd a gyógyszeripar következett, és végül az ELTE tanszékvezetőjeként fejezte be aktív pályafutását. A könyv címe frappánsan adja vissza Sohár Pál küzedelmes életét. Élvezetes olvasmány, amely azt bizonyítja, hogy hátrányos helyzetből, nagy akarattal és elszántsággal az élet minden területén jelentős eredményeket lehet elérni.
 • Viharos vizeken

  Hajlíthatatlan gerincű székely-magyar nemes szól hozzánk és elevenedik meg ebben a könyvben, aki veleszületett hajlama, tehetsége, szorgalma és kötelességtudata révén immár több mint fél évszázada a magyar műszaki tudományok jelentős eredményeket felmutató alkotója, mérnök generációk nevelője, a tiszta közéletiség elkötelezett harcosa, szókimondó és keményen ítélő kivételesen bátor ember.
 • A tudomány nagykövete

  Az interjúkötet csepeli gyermekkorától napjainkig mutatja be Kroó Norbert fizikus életútját.A könyvből megismerhető, miként bontakozott ki nemzetközi és hazai karrierje (Európai Fizikai Társulat elnöke, MTA főtitkára majd alelnöke). A fizikus arról is vall, hogy nemzetközi pályája csúcsát Brüsszel jelentette, ahol nyolc éven át egyedüli magyarként az Európai Kutatási Tanács tagja volt, és tudósként jelen lehetett számos stratégiai döntés meghozatalánál.
 • A mindentudás professzora

  Vizi E. Szilveszter agykutató, egyetemi tanár, két ciklusban az MTA elnöke. Részt vesz a közügyek formálásban, mert szívügye az igazságos közélet. Hazafi, a szó legnemesebb értelmében.Harcmodora megnyerő, érvei hitelesek. Lelki-szellemi szövetének Isten kegyelméből hozott anyagához egy küzdelmes élet során „hozzádolgozott”. Ahogy Jókai Anna mondja: a jelen tiszavirág életű karrierépítőivel szemben a pásztorlelkű bölcseké a jövő.
 • Életírásom

  Az idén 99 éves vitéz Horváth István ezredes életének kalandos története. A gyerekkortól a Don kanyaron keresztül napjainkig öleli fel az emlékirat a győri katonatiszt életét. Félelmetes részletességgel emlékszik vissza az akár 60-80 évvel ezelőtti eseményekre és nevekre. Ha akarom történelem könyv, ha akarom család- vagy kalandregény, de mindenképpen egy izgalmas korkép az elmúlt évszázadról.
 • Tudás, Türelem, Tisztesség

  Náray-Szabó Gábor emlékkötete a tényekkel folytatott küzdelem a valóságért. Segít nekünk életünk idejének értelmezésében. Abban, hogyan tegyük barátunkká a múló időt, miképpen sajátíthatjuk el a türelem erényét, s bevezet a bölcsesség titkaiba.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Freund Tamás Életpályája

Freund Tamás szerint a léleknek azt a kapuját, amely képes befogadni a művészi alkotásokat, csak neveléssel, oktatással lehet tágra nyitni. A fiatalkori agy szivacsként fogja fel az információt, hogy elraktározza és a kellő pillanatban előhívja. Az agykutató üzenete az, hogy nemcsak szakembert, hanem elsősorban embert kell nevelnünk. Embert, akinek lelke nyitott a művészetre, amelyben a Platon által megfogalmazott esztétikum a szép, az igaz és a jó jelen van. Mi, természettudósok viszont az igazat keressük a teremtett világban. Freund Tamásban, a világhírű tudósban megvan az a képesség - irigylem is érte -, hogy az igaz mellett a szépet is keresi, sőt megtalálja. Minden nemzet állít maga elé példaképeket. Ez nagyon fontos része az egészséges nemzeti öntudatnak. Freund Tamás agykutató, akinek életpályáról szól ez a könyv, ilyen követendő példakép.

Vizi E. Szilveszter 

 

Keglevich György életútja

Az e könyvet olvasó érdeklődő nem csak a Műegyetem szervezeti történetével, hanem egy híres „történelmi” magyar család, a Keglevichek történelmi szerepével is megismerkedhet. A könyv ugyanis az író interjúi alapján Keglevich György professzor életét és munkásságát mutatja be. Keglevich György a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék (amely a Szerves Kémia Tanszék és a Szerves Kémiai Technológia Tanszék egyesítésével jött létre) tanszékvezető egyetemi tanára.


A Lexica Kiadó e legújabb sikerkönyve a felsőfokú mérnök képzés olyan új vagy eddig ki nem mondott fogalmaival is megismerteti a praktizáló vegyész szakembereket, mint a folyamatos oktatási reformok, az oktatók elöregedése, a szeniorok tudatos megtartása a tanszéken, a fiatalok egyetemen tartása posztdoktori programokkal a „Z generació” tagjainak integrálása a tudományos közéletbe. Az egyéni, tudósi pályaút és a közösségi, oktatói rendszer történelmi változásainak megismerése izgalmas és hasznos élményt ad az olvasónak.

TÖMPE PÉTER
vegyészmérnök
 

Budavári Könyvünnep

 

Kiadónk a Magyar Tudósok Sorozat köteteivel részt vesz a Budavári Könyvünnepen szeptember 6 és 8 között, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A könyvünnep alkalmából a sorozat köteteinek ára egységesen 3000 forint lesz.

Dedikálások:
Szeptember 7: Liptay György professzor 15.00
Szeptember 8: Freund Tamás professzor 11.30
(A dedikálások időpontja még változhat)

További információkat az eseményről a https://konyvunnep.hu oldalon találhatóak.

MEGJELENT

Silberer Vera tudományos újságíró, szerkesztő interjúkat készít Nagy József Professzor Úrral életpályájáról. Ezek a beszélgetések képezik a könyv tárgyát, melyek megszerkesztett formában jelennek meg a tervezett könyvben. Mint ismeretes, Nagy professzor már egyetemi hallgató korától kezdődően a mai napig a szilikon kémiával foglalkozik, és már a 70-es években létrehozta a szilikon implantátumokat gyártó laboratóriumot, mely termékek a traumatológia, urológia, plasztika fül-orr-gégészet területeken különböző kórházakban kerültek felhasználásra. Kutatásai alapján sikerült hazánkba új ipart teremteni.

Munkásságát 1953-ben Kossuth Díjjal, 1991-ben Eötvös Díjjal ismerték el.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Élettörténet írás

Életrajzát könyv formájában ajándékozhatja szeretteinek! Ön csak elmeséli életét, mi megírjuk és egyedi tervezésű könyvben átadjuk!

Tudjon meg többet itt

Webshop

Vásárolja meg a kiadónk által forgalmazott könyveinket On-Line.

Webshopunk megtintése

Bejelentkezés