Megjelent legújabb kiadványunk: Prokopp Mária életútja

Prokopp Mária életútja sokak számára tanulságul szolgálhat, mert olyan értékek köré szerveződik, amelyek manapság nem számítanak divatosnak. Kiegyensúlyozott egyénisége és életének eredményei viszont azt bizonyítják, hogy ma is érdemes lenne ezeket követni. Ezért tanácsos őt mások, elsősorban a fiatalabbak elé állítani példaként.
Egész életében a keresztény meggyőződéséből fakadó kötelességtudattal és a hazája iránti elkötele-zettséggel végezte munkáját. E két mozgató erőnek köszönhetően gazdag életművet hozott létre, és re-mélhetőleg ezt az életművet a továbbiakban még tovább tudja gyarapítani. 
Minden tudósnak ki kell alakítania saját munkarendjét, kutatási gyakorlatát, azaz mindenkinek meg kell találnia a saját stílusát. A szükséges szakmai ösztönzést ehhez mindenki saját tanáraitól kapja meg egyetemi évei alatt. A sikeres pályához szükséges erkölcsi példát Prokopp Mária élete szolgáltathatja a mai és a későbbi idők fiataljainak. Nem felejthetjük ugyanis, hogy minden tudós pályája két pilléren nyugszik: tudáson és szilárd kutatói erkölcsön. Prokopp Mária élete is ezt az igazságot példázza. 

Maróth Miklós