• Gyógyítás szívvel-lélekkel - Merkely Béla életpályája

  Merkely Béla élettörténete izgalmas és érdekes, életpályája kiemelkedő. Bátran állíthatjuk, hogy tudományos téren maradandót alkotott. Korunkra nagy hatással van tevékenysége, és ismertsége révén minden bizonnyal közérdeklődésre számot tartó személy.
 • Hát, ez furcsa...

  Különleges egyéniség különleges könyve a ,,Hát ez furcsa" ifj. Szántay Csaba életútja
 • Prokopp Mária életútja

  Prokopp Mária életútja sokak számára tanulságul szolgálhat, mert olyan értékek köré szerveződik, amelyek manapság nem számítanak divatosnak. Kiegyensúlyozott egyénisége és életének eredményei viszont azt bizonyítják, hogy ma is érdemes lenne ezeket követni. Ezért tanácsos őt mások, elsősorban a fiatalabbak elé állítani példaként.
 • A MEGISMERÉS HATÁRAI

  Freund Tamás szerint a léleknek azt a kapuját, amely képes befogadni a művészi alkotásokat, csakneveléssel, oktatással lehet tágra nyitni. A fiatalkori agy szivacsként fogja fel az információt, hogy elraktározza és a kellő pillanatban előhívja. Az agykutató üzenete az, hogy nemcsak szakembert,hanem elsősorban embert kell nevelnünk. Embert, akinek lelke nyitott a művészetre, amelyben a Platon által megfogalmazott esztétikum a szép, az igaz és a jó jelen van.
 • KATEDRA ÉS FOSZFOR

  Az e könyvet olvasó érdeklődő nem csak a Műegyetem szervezeti történetével, hanem egy híres „történelmi” magyar család, a Keglevichek történelmi szerepével is megismerkedhet. A könyv ugyanis az író interjúi alapján Keglevich György professzor életét és munkásságát mutatja be. Keglevich György a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék (amely a Szerves Kémia Tanszék és a Szerves Kémiai Technológia Tanszék egyesítésével jött létre) tanszékvezető egyetemi tanára.
 • A Boldogító Tudás

  Kevés embernek adatik meg, hogy életpályáját túlzó önértékeléstől mentesen, vagy ellenkezőleg, rezignáltság nélkül foglalja össze. Ha csak azt az egyszerű kérdést vesszük, hogy miképpen lesz valakiből tudós, máris érezzük, hogy bölcsességre találni nagy ajándék...
 • A Nobel-díjra érdemes taxisofőr

  Érdekel-e, hogy egy Nobel-díjra érdemes kutató hogyan lett taxisofőr Amerikában? Tudtad-e, hogy a világ legdrágább kávéja a cibet macska potyadéka? Hallottál-e a chilipaprika és az ízcsípősségi világrangsorról?
 • Elveimhez híven, konokul

  A könyv hiteles korrajzot ad a szerző pályafutásának tükrében, a XX. század második felében és a jelen évszázad első évtizedében a kémia helyzetéről. Hitelessége abból adódik, hogy a szerző a kémiai élet szinte minden területén dolgozott, egy kutatóintézetben kezdte tevékenységét, majd a gyógyszeripar következett, és végül az ELTE tanszékvezetőjeként fejezte be aktív pályafutását. A könyv címe frappánsan adja vissza Sohár Pál küzedelmes életét. Élvezetes olvasmány, amely azt bizonyítja, hogy hátrányos helyzetből, nagy akarattal és elszántsággal az élet minden területén jelentős eredményeket lehet elérni.
 • Viharos vizeken

  Hajlíthatatlan gerincű székely-magyar nemes szól hozzánk és elevenedik meg ebben a könyvben, aki veleszületett hajlama, tehetsége, szorgalma és kötelességtudata révén immár több mint fél évszázada a magyar műszaki tudományok jelentős eredményeket felmutató alkotója, mérnök generációk nevelője, a tiszta közéletiség elkötelezett harcosa, szókimondó és keményen ítélő kivételesen bátor ember.
 • A tudomány nagykövete

  Az interjúkötet csepeli gyermekkorától napjainkig mutatja be Kroó Norbert fizikus életútját.A könyvből megismerhető, miként bontakozott ki nemzetközi és hazai karrierje (Európai Fizikai Társulat elnöke, MTA főtitkára majd alelnöke). A fizikus arról is vall, hogy nemzetközi pályája csúcsát Brüsszel jelentette, ahol nyolc éven át egyedüli magyarként az Európai Kutatási Tanács tagja volt, és tudósként jelen lehetett számos stratégiai döntés meghozatalánál.
 • A mindentudás professzora

  Vizi E. Szilveszter agykutató, egyetemi tanár, két ciklusban az MTA elnöke. Részt vesz a közügyek formálásban, mert szívügye az igazságos közélet. Hazafi, a szó legnemesebb értelmében.Harcmodora megnyerő, érvei hitelesek. Lelki-szellemi szövetének Isten kegyelméből hozott anyagához egy küzdelmes élet során „hozzádolgozott”. Ahogy Jókai Anna mondja: a jelen tiszavirág életű karrierépítőivel szemben a pásztorlelkű bölcseké a jövő.
 • Életírásom

  Az idén 99 éves vitéz Horváth István ezredes életének kalandos története. A gyerekkortól a Don kanyaron keresztül napjainkig öleli fel az emlékirat a győri katonatiszt életét. Félelmetes részletességgel emlékszik vissza az akár 60-80 évvel ezelőtti eseményekre és nevekre. Ha akarom történelem könyv, ha akarom család- vagy kalandregény, de mindenképpen egy izgalmas korkép az elmúlt évszázadról.
 • Tudás, Türelem, Tisztesség

  Náray-Szabó Gábor emlékkötete a tényekkel folytatott küzdelem a valóságért. Segít nekünk életünk idejének értelmezésében. Abban, hogyan tegyük barátunkká a múló időt, miképpen sajátíthatjuk el a türelem erényét, s bevezet a bölcsesség titkaiba.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Kiadónkról

Lexica-logo-bigA Lexica Kiadó és Kiadványszerkesztő Kft. 1990–be alakult és máig töretlenül dolgozik a tudományos és erkölcsi értékek őrzésén. Fő tevékenysége egy nemzetközi, angol nyelvű, kémiai, tudományos folyóirat, a Journal of Thermal Analysis, majd később a Journal of Thermal Analysis and Calorimetry szerkesztése és előállítása volt, szoros kooperációban az Akadémiai Kiadóval.

Tevékenyen részt vett a Springer által kiadott „Hot Topic” a termikus analízisben című angol nyelvű könyvsorozat megszervezésében, a területek kiválasztásában és a kiadványok tudományos és technikai szerkesztésében.

Ezen túlmenően számos magyar nyelvű tudományos könyv szerkesztésében és kiadásában működött közre vallástörténeti, zenei, szépirodalmi és egyéb területeken.

Az elmúlt években cégünk céljainak listája egy új kezdeményezéssel bővült ki. A mozgatórugó ezúttal is az értékőrzés, a célkeresztben ismét az utókor. Ennek nyomán, sorozatot indítunk a nemzetközileg elismert, ma élő és alkotó magyar tudósaink életéről és munkásságáról, hogy az általuk teremtett értékek széles körben ismertté, ők maguk pedig jó példává váljanak a jövendő generációk köreiben.

A magyar tudósokról szóló sorozat szerkesztése kapcsán arra a felismerése jutottunk, hogy minden ember őriz értékeket, emlékeket, amit a családjával, gyermekeivel, unokáival szeretne megosztani. Számos régi fénykép, díj vagy kitüntetés lapulhat az otthoni fiókok mélyén, melyek mind-mind történetek hordozói, de ezek írásba foglalása és publikálása gyakran nehézségekbe ütközik. Kiadónk nagy gyakorlatot szerzett ezen akadályok legyőzésében és az immár kikövezett úton vezeti végig a megrendelőt.  Mi másnak örülne jobban a család fiatalabb generációja, mint a szülők, nagyszülők történeteinek, amelyre ők is méltán lehetnek büszkék? Az ember életének három fő korszaka van: az ifjúság, a felnőttkor és a “remekül nézel ki”. Gondoljunk szép korú kortársainkra, akik közül legtöbbjük élete ma már történelem. Eddig is túl sok minden merült már feledésbe és szakította meg történelmünk hosszú fonalát. Itt az ideje, hogy a fiatalságra hagyjuk bölcsességünket.

Tapasztalataink megosztása azonban nem korfüggő. A rendszerváltást követően felnőtt egy új generáció, akik engedelmeskedve az idők szavának, megérezték a változás szelét, önálló vállalkozók lettek, és hazai vagy akár nemzetközi sikereik rendkívüli eredményekhez vezettek. A sikerhez vezető, sokszor göröngyös út mai világunk fontos és méltán sokat feszegetett kérdése, ugyanakkor a felfokozott élettempó, az örök rohanás megakadályozza vállalkozóinkat abban, hogy az elért eredményeikhez vezető utat írásos formában dokumentálják és megosszák az utókorral.

A Lexica Kiadó ezt a feladatot hivatott megoldani. Ismert újságíróink a riportalanyok élettörténetét, sikeres karrierjének alakulását rögzítik, és a mellékelt képanyaggal kiegészítve megszerkesztik. Ezután kiadónk a kiválasztott formába tördelt és megalkotott művet könyv vagy brossura formájában a megrendelő rendelkezésére bocsájtja.