Lőrinczy Dénes

Az ELTE TTK fizikus szakán végzett 1968-ban. Azóta a korábbi POTE, illetve 2000 óta a jelenlegi PTE ÁOK Biofizikai Intézetében dolgozik. Oktatási feladatai I. éves orvostanhallgatók számára a biofizika tantárgy oktatása magyar/angol és német nyelven. Ezen kívül az orvosi képalkotó módszerek fizikai alapjait, valamint az izomműködés molekuláris alapjait oktatja kreditkurzus keretében, mindhárom nyelven. Évekig oktatott biomechanikát a testnevelés szakos hallgatók számára.

Kutatási területei kezdetben a béka harántcsíkolt izmainak hőtermelése volt különböző kontrakciós körülmények között, amelyhez megtervezett és felépített egy 10-6 J/s érzékenységűmikrokalorimétert, a mechanikai működés regisztrálásá-hoz szükséges erő/elmozdulás stb. mérés átalakítókkal együtt. Az izomműködés molekuláris és energetikai vizsgálatához elengedhetetlen volt fehérje oldatok, ill. izomrostok vizsgálata, így 1993-tól termoanalitikai (DSC) és molekuláris dinamikai (EPR/ESR spektroszkópia) kutatásokkal tisztázták az ATP hidrolízis ciklus köztes állapotainak szerkezeti és energetikai tulajdonságait.

A módszerek sokoldalú alkalmazhatóságát kihasználva élelmiszerfizikai R&D kutatásokban a kifejlesztett termékek ellenőrzését, a gyakorlati orvostudomány különböző területein pedig traumatológiai, mozgásszervi problémák vizsgálatát, műtéti technikák tesztelését végzik. Újabban különböző megbetegedések diagnosztizálhatóságát és azok kezelésének hatásosságát vizsgálják vérszérum mintákból.